LetZkušeností

Na trhu působíme od roku 2006. Naší misí je vysoká odbornost, odpovědnost a zákaznický přístup spolu s průběžnou investicí do rozvoje společnosti tak, abychom byli vysoce konkurenceschopní ve všech segmentech našeho trhu. Osobní přístup se snahou hledat optimální řešení je to, co nabízíme našim zákazníkům.

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti energetického hospodářství, jsme dodavatelem analýz stavu energií po technické, administrativní a ekonomické stránce. Výsledkem všech našich činností je návrh energetických projektů s cílem dosažení úspor na nákladech za energie a správu energetického hospodářství.

fotovoltaické elektrárny

Realizujeme dle požadavků Fotovoltaické „sluneční“ elektrárny na střechách rodinných a bytových domů, veřejných i průmyslových budovách. Naším klientům poskytujeme kompletní služby.

průmyslové převodovky

Dodáváme průmyslové převodovky, převodové motory, spojky a příslušenství pohonů renomovaných výrobců Benzlers (Švédsko) a David Brown (UK). Zajišťujeme poradenskou činnost a konzultace v oblasti pohonů pro průmyslovou výrobu a automatizaci. Při náhradě velkých průmyslových převodovek máme zkušenosti a reference s reverzním inženýringem, zhotovením modelu ve 3D, výrobní dokumentace ve 2D, zajištění výroby komponent pohonů včetně odborné montáže a uvedení do provozu.

energetické poradenství

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti energetického hospodářství, jsme dodavatelem analýz stavu energií po technické, administrativní a ekonomické stránce.  Výsledkem všech našich činností je návrh energetických projektů s cílem dosažení úspor na nákladech za energie a správu energetického hospodářství.

fotovoltaické elektrárny

Realizujeme dle požadavků Fotovoltaické „sluneční“ elektrárny na střechách rodinných a bytových domů, veřejných i průmyslových budovách.
Naším klientům poskytujeme kompletní služby :

Průmyslové převodovky

Dodáváme průmyslové převodovky, převodové motory, spojky a příslušenství pohonů renomovaných výrobců Benzlers (Švédsko) a David Brown (UK). Zajišťujeme poradenskou činnost a konzultace v oblasti pohonů pro průmyslovou výrobu a automatizaci. Při náhradě velkých průmyslových převodovek máme zkušenosti a reference s reverzním inženýringem, zhotovením modelu ve 3D, výrobní dokumentace ve 2D, zajištění výroby komponent pohonů včetně odborné montáže a uvedení do provozu.

prodej elektřiny a plynu

Zajištění dodávky elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům. Zajištění výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Ve smyslu Zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění (Zákon o ochraně spotřebitele) informujeme, že mimosoudní řešení spotřebitelských sporů bude v souladu s ustanovením § 14 a bude řešeno tak, že vynaložíme veškeré úsilí, aby případné spory vyplývající ze smluv byly urovnány smírnou cestou. Naše společnost se dále zavazuje, že bude postupovat tak, aby případná sporná situace byla objektivně vysvětlena, a k tomu poskytne nezbytnou součinnost. Mimosoudním orgánem pro řešení sporů je Energetický regulační úřad (ERÚ), Masarykovo náměstí 5, PSČ 586 01 Jihlava.

ERU

kontaktujte nás


  • West Bohemia Trade s.r.o.
  • Varšavská 249/30
  • 120 00 Praha 2 – Vinohrady
  • Kancelář:
  • Školní 630
  • 338 43 Mirošov, Česká republika
  • +420 724 719 381
  • +420 775 600 483 (info ohledně GDPR)
  • info@wbtrade.cz